WelkomBij TopZorgMeppel hebben wij als doel om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dit doen we door onze kennis met elkaar te delen en daar waar het kan en nodig is samen cliënten te behandelen.
Dit zorgt ervoor dat wanneer iemand zich aanmeldt bij een van de deelnemers van TopZorgMeppel deze altijd op het goede adres is. We weten van elkaar waar we goed in zijn en stemmen onze behandelingen op elkaar af.

TopZorgMeppel is een netwerk van ondernemers in de zorg. Wij komen maandelijks bij elkaar om vakinhoudelijke kennis met elkaar te delen.
TopZorgMeppel heeft de volgende missie, visie en doelstellingen:

Missie

Wij willen mensen multidisciplinaire paramedische professionele en klantgerichte zorg bieden.

Visie

Gerichtere en dus efficiëntere paramedische behandeling voor de cliënt door samenwerking

Doelstelling

1. Vergroten van onze vakkennis door het met elkaar delen van informatie;

2. Het bieden van multidisciplinaire zorg daar waar het kan en nodig is;

3. Het ontwikkelen van zorgproducten.