Praktijk voor Psychologie, Arbeid & Gezondheid Meppel

Roland Lunter

Ik stel mij even aan u voor. Ik werk als zelfstandig gevestigd psycholoog in mijn praktijk in
Meppel voor particulieren, werknemers, ondernemers en voor organisaties.
In diverse opleidingen en werksituaties heb ik deskundigheid verworven als psycholoog, coach, trainer, mediator (HRM) manager en adviseur. Als psycholoog, opgeleid aan de universiteit, blijf ik continu in ontwikkeling door vakliteratuur, nascholing en intervisie.

HOE WERK IK?
Mijn werkstijl is: respect voor wat er is, concreet, empatisch, actief, en
met een vleug humor. Geen langdurige en vele sessies. Concreet en praktisch
werken aan oplossingen die u verder helpen in uw leven.

OVER DE PRAKTIJK
De Praktijk Psychologie, Arbeid en Gezondheid Meppel is een laagdrempelige praktijk voor eerstelijns psychologische hulp. Bij een eerstelijns psychologische behandeling gaat het om
relatief lichte, psychische klachten waarvoor een praktische en korte aanpak meestal voldoende is. Belangrijk is dat u snel terecht kunt. De praktijk is voor iedereen toegankelijk.

WAARVOOR KOMEN MIJN CLIËNTEN IN DE PRAKTIJK?
Clienten komen in mijn praktijk voor hulp bij
onder andere: Depressieve klachten, stress, overspannenheid, burn‐out, lichte angststemmingen, onzekerheid, veelvuldig piekeren, vage onduidelijke klachten, somberheid, werkgerelateerde klachten, faalangst, aanpassingsstoornis, rouw,–‐
en verliesverwerking, verwerken van een eenmalige schokkende gebeurtenis, relatieproblemen met de partner, binnen het gezin of met vriendschappen, motivatieproblemen, reintegratie, werkgerelateerde arbeid,- en gezondheidsproblemen,
conflictbemiddeling, versterken van professionele–‐ en persoonlijke effectiviteit, assertiviteit, opkomen voor jezelf, leren omgaan met (psychologische) problemen in privé situaties en werksituaties. Moeite met het accepteren van veranderingen in het leven/levensfasen en ouder worden (levensfasen problematiek) en coaching